Filtr anty-smogowy SMOGtecRozwiązanie zaprojektowane specjalnie do usuwania smogu z powietrza dostarczanego do budynków mieszkalnych i użytkowych.
Rosnące standardy czystości powietrza oraz świadoma potrzeba przebywania w zdrowym środowisku naturalnym stało się dla nas wyzwaniem do stworzenia urządzenia filtrującego lotne smoliste cząstki stałe z powietrza.
Krajowe i europejskie standardy czystości powietrza zmuszaja producentów i urzytkowników kotłów na paliwa stałe do zwiększenia uwagi co do emisji szkodliwych substancji do atmosfery. O ile nowoczesne kotły posiadają technologię do wysokowydajnej i niskoemisyjnej pracy o tyle większość budynków i gospodarstw domowych wykorzystuje jeszcze stare technologie spalania. Skutkuje to emisją ogromnej ilości szkodliwych substancji do atmosfery, szczególnie w okresie grzewczym. Smog powstający nad większością polskich miast i wsi jest utrapieniem dla ich mieszkańców.

Niestety wszyscy mieszkańcy nawet ci z nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego są narażeni na wdychanie szkodliwych substancji. Nowe budynki wyposażane są w instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Stosowane w centralach wentylacyjnych i rekuperatorach filtry powietrza w większości przypadków stanowią klasę filtracj G4 lub M5 co zapobiega przedostawaniu się jedynie zgrubnych lotnych cząstek stałych powyżej PM15. Mniejsze cząstki z łatwościa przedostają się do naszych domów, mieszkań i do naszych organizmów. Wpływ pyłów na organizmy żywe jest z goła negatywny.

model zakres
wydajności
zasilanie maksymalny pobór mocy maksymalny spręż wymiary filtra SMOGtec
m3/h V W Pa mm
400 100-400 1-230 120 80 400×400 L=450
600 300-600 1-230 160 80 550×550 L=450
1000 500-1000 1-230 250 80 660×650 L=450

 

Rys. 1 Schemat ideowy urządzenia SMOGtec

Urządzenie jest wyposażone w szereg czujników mierzących:

  • stan globalnego zużycia filtra elektrostatycznego
  • szacowany czas pozostały do wymiany filtra
  • sprawność filtracji powietrza; na panelu sterowniczym wyświetlane sa wartości pomiaru zabrudzenia powietrza przed i za filtrem w jednostkach PM
  •  chwilową energochłonność urządzenia


Wyświetlanie parametrów pracy oraz załączenie urządzenia odbywa się za pomocą przewodowego panela sterującego.

Rys. 2 Grafika poglądowa panela sterującego filtrowentylatorem SMOGtec
Poniżej przykładowy schemat zastosowania filtrowentylatora SMOGtec z typowym rekuperatorem.
Rys. 3 Schemat ideowy montażowy urządzenia SMOGtec w połączeniu z rekuperatorem
Dane kontaktowe
Dział administracja i logistyka
601 182 902
48 332 00 04 wew. 2
biuro@thermo.com.pl
ola@thermo.com.pl


Dział techniczny i reklamacji
606 821 043
48 332 00 04 wew. 3
pawel@thermo.com.pl

Dane rejestrowe firmy

THERMO Marcin Janus
05-660 Warka, Lechanice 65
NIP: 797-185-16-78
REGON: 141899190


mBank O. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
PL 40 1140 2004 0000 3102 6268 9077

© 2020 THERMO

Zamów online