Filtrowentylator dla alergików ALERtecRozwiązanie dedykowane dla alergików oczekujących eliminacji alegrenów z powietrza którym oddychają. Urzadzenie ALERtec zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 2,5 um. Filtracja hamuje przepływ takich cząstek jak pyły, kurz, pyłki roślin i zarodniki grzybów, pył węglowy, sierść zwierząt, drobny popiół.

Zespół filtracyjny kilkustopniowy opraty na materiałach filtracyjnych o specjalnie dobranej gramaturze. Urządzenie zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie PM2,5.
Urządzenie służy do montażu w istniejących instalacjach rekuperacji. Każdą instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej można rozbudować o dodatkowe urządzenie ALERtec.

Filtr ALERtec w zależności od stopnia zabrudzenia generuje opór hydrauliczny. Przy czystym filtrze opór wynosi 150Pa, przy zabrudzeniu filtra kwalifikującym go do wymiany opór wynosi 500Pa.

Poza rozbudowaną sekcją filtracyjną urządzenie wyposażone jest w wentylator przetłaczający powietrze. Wentylator ma za zadanie jedynie pokonanie oporów przepływu powietrza powstających na filtrach. Strumień przepływającego przez filtr powietrza będzie taki sam jak strumień powietrza przepływający przez instalację przed zastosowaniem filtra. Podciśnienie powstałe za filtrem generowane przez urządzenia wentylacyjne instalacji są wykładnikiem do jakiego dopasowuje się filtr ALERtec.

model zakres
wydajności
zasilanie maksymalny pobór mocy maksymalny spręż wymiary filtra ALERtec wymiar sekcji FAN
m3/h V W Pa mm mm
400 100-400 1-230 80 500 400×400 L=450 400×400 L=320
600 300-600 1-230 150 500 550×550 L=450 550×550 L=320
1000 500-1000 1-230 230 500 660×650 L=450 650×650 L=320
Rys. 1 Schemat ideowy urządzenia ALETtec z czyjnikami pomiarowymi

Urządzenie jest wyposażone w szereg czujników mierzących:

  • stan zabrudzenia poszczególnych sekcji filtracyjnych; zabrudzenie powodujące konieczność wymiany jest sygnalizowane na panelu sterowniczym dla każdego filtra osobno
  • stan globalnego zużycia filtrów
  • szacowany czas pozostały do wymiany filtrów
  • sprawność filtracji powietrza; na panelu sterowniczym wyświetlane sa wartości pomiaru
  • zabrudzenia powietrza przed i za filtrem w jednostkach PM
  • chwilową energochłonność urządzenia
Wyświetlanie parametrów pracy oraz załączenie urządzenia odbywa się za pomocą przewodowego panela sterującego.
Rys. 2 Grafika poglądowa panela sterującego filtrowentylatorem ALERtec
Poniżej przykładowy schemat zastosowania filtrowentylatora ALERtec z typowym rekuperatorem.
Rys. 3 Schemat ideowy montażowy urządzenia ALETtec w połączeniu z rekuperatorem
Dane kontaktowe
Dział administracja i logistyka
601 182 902
48 332 00 04 wew. 2
biuro@thermo.com.pl
ola@thermo.com.pl


Dział techniczny i reklamacji
606 821 043
48 332 00 04 wew. 3
pawel@thermo.com.pl

Dane rejestrowe firmy

THERMO Marcin Janus
05-660 Warka, Lechanice 65
NIP: 797-185-16-78
REGON: 141899190


mBank O. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
PL 40 1140 2004 0000 3102 6268 9077

© 2020 THERMO

Zamów online