FANtec

Wybierz wydajność:

FANtec jest urządzeniem wspomagającym przepływ powietrza przez moduły filtracyjne serii 6.0 i wyższe. Jego sercem są wysokowydajne i energooszczędne wentylatory z silnikami EC.

..

...

....

skonfiguruj urządzenie zapytaj o produkt

Opis

Moduł FANtec wymusza przepływ powietrza przez urządzenia filtracyjne THERMOtec. Opory przepływu powietrza poszczególnych sekcji filtracyjnych tj. ALERtec, GERMtec lub ODORtec są kompensowane sprężem urządzenia FANtec.

Każdy zestaw filtracyjny THERMOtec zamontowany w dowolnej instalacji wentylacyjnej, nie zaburza nominalnego przepływu powietrza tej instalacji.

Wbudowana automatyka zapewnia płynną regulację wydajności wentylatora zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem danej instalacji.

FANtec jest przygotowany do pracy w instalacjach o dynamicznie zmiennym wydatku. Strumień powietrza przetłaczany przez wentylator dopasowuje się automatycznie do zmiennego przepływu w instalacji. Regulacja odbywa się bez komunikacji sterowniczej z innymi urządzeniami instalacji a jedynie poprzez pomiary cieśnienia, prędkości i przepływu.

Przeznaczenie

Urządzenie FANtec jest modułem różnicowania ciśnienia w instalacjach wentylacyjnych, w których zastosowane zostały urządzenia filtracyjne THERMOtec. Zastosowanie tego modułu służy utrzymania stałego i niezaburzonego przepływu powietrza.

Posiada wbudowaną automatykę precyzyjnie regulująca pracą wentylatora. Automatyka dokonuje wielu pomiarów, w tym również pomiaru jakości powietrza, które zakończyło proces filtracji.

FANtec został zaprojektowany specjalnie do pracy z modułami filtracyjnymi i urządzeniami THERMOtec tj. ODORtec, ALERtec, SMOGtec, GERMtec, BYpass, INlet, OUTlet.

Służy do montażu z pozostałymi modułami filtracyjnymi serii 6.0 i wyższych.

Dane Techniczne

Urządzenie o budowie modułowej. Dostępne w 3 typoszeregach. Komora wentylatora posiada specjalnie zaprojektowaną sekcję tłumiącą. Jak wszystkie urządzeni THERMOtec posiada komorę wolnego przepływu BYpass służącą do bezstratnego przepływu powietrza przez urządzenie w przypadku braku konieczności załączenia go do pracy.

ModelWydajność przepływu powietrzaZasilanie elektrycznePobór mocySprężWymiary urządzenia
m³/hV ACWPa(szer) x (wys) x (dł) mm
6.0400-800230200800608x529x330
10.0800-1200230510920795x682x330
16.01200-200023051012001480x682x330

FANtec
//www.thermo.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/FANtec-1.png

Moduł wentylatora wspomagającego przepływ powietrza przez urządzenia filtracyjne.

Zastosowanie dla modułów serii 6.0 i wyższych.

Jest wyposażony w czujniki i automatykę pozwalająca na utrzymanie przepływu powietrza niezaburzonego przez opory sekcji filtracyjnych.

Automatycznie dopasowuje prędkość wentylatora do wydajności instalacji w którą został wbudowany.

Montaż

Moduł FANtec stanowi jedne z ostatnich modułów całego zestawu filtracyjnego zapewniający wymuszony przepływ powietrza. Lokalizuje się go za docelowymi modułami filtrującymi i bezpośrednio przed modułem wyrzutowym OUTlet.

Dokumenty do pobrania
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
DTR - FANtec
2 MB
Karta Katologowa - FANtec
616 KB