ODORtec – filtracja zapachów

Zapach
Wybierz wydajność:

Rozwiązanie dedykowane do filtracji zapachów z powietrza. Urządzenie eliminuje zapachy pochodzenia biologicznego i chemicznego.

..

...

....

skonfiguruj urządzenie zapytaj o produkt

Opis - filtracja zapachów

Filtr ODORtec eliminuje zapachy z powietrza które przez niego przepływa. Budowa modułowa pozwala na dużą dowolność przy konfigurowaniu urządzenia i dostosowania go do aktualnych potrzeb.

Filtracja zapachów uniemożliwi to przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza do dalszych odcinków instalacji obiektów.

Przykładowe zastosowania filtra ORODtec:

  • Instalacji czerpna centrali wentylacyjnej, środowisko naturalne, w którym stosuje się syntetyczne środki ochrony roślin – filtracja nieprzyjemnych zapachów środków chemicznych, są to tereny sadownicze i rolnicze stanowiące uprawy konwencjonalne
  • Instalacja czerpna centrali wentylacyjnej, środowisko naturalne, w którym występują organiczne substancje czynne biologicznie tj. odchody zwierzęce, oczyszczalnie ścieków, sortownie odpadów, hodowle zwierząt

Przeznaczenie

Przeznaczone jest do stosowania w instalacjach wentylacji mechanicznej budynków mieszkalnych i usługowych. Filtr może stanowić dodatkową sekcję filtracyjną na odcinku instalacji nawiewnej za centralą wentylacyjną.

Filtr można również zastosować do pracy w obiegu zamkniętym popieszczenia. W takim układzie sekcję filtracyjna należy wyposażyć w sekcję wentylatora FANtec.

Dane Techniczne

Urządzenie ODORtec występuje w typoszeregach przedstawionych w poniższej tabeli. Różnorodność
modeli wynika z zakresu strumieni powietrza, które filtrują.

ModelWydajność przepływu powietrzaZasilanie elektrycznePobór mocyOpory przepływuWymiary urządzenia
m³/hV ACWPa(szer) x (wys) x (dł) mm
6.0400-80023030170608x529x725
10.0800-120023030170795x682x725
16.01200-2000230301801480x682x725

ODORtectec został zaprojektowany specjalnie do pracy z modułami filtracyjnymi i urządzeniami THERMOtec tj. ALERtec, SMOGtec, FANtec, BYpass, INlet, OUTlet.

ODORtec jest modułem wyposażonym w 1-stopniową adsorpcyjną filtrację powietrza. Specjalnie dobrane wkłady filtracyjne zapewniają filtrację wykorzystując do tego złoże węgla aktywnego.

Konfiguracje sprzętowe

Montaż

Schemat ideowy montażowy urządzenia ODORtec w połączeniu z rekuperatorem i dodatkową sekcją filtracji

Dokumenty do pobrania
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
DTR - ODORtec
2 MB
Karta Katologowa - ODORtec
616 KB