Realizowane PROJEKTY UNIJNE

Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez realizację działań inwestycyjnych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług dzięki wdrożeniu prac B+R oraz unowocześnienie technologiczne infrastruktury firmy.

dotacje_thermo