GERMtec Compact K

Precyzyjne usuwanie bakterii i wirusów

Rozwiązanie dedykowane dla użytkowników oczekujących eliminacji zanieczyszczeń biologicznie czynnych znaj-dujących się w powietrzu. Hamuje przepływ cząstek takich jak pyły o wielkości od PM1,0, zarodniki grzybów, drobnoustroje zawarte na cząsteczkach pary wodnej.

W trzy-stopniowym procesie filtracyjnym wykorzystujemy:

Filtr wstępny klasy G4
Lampy sterylizujące UV-C
Filtr absolutny klasy H13

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

skonfiguruj urządzenie zapytaj o produkt

Opis

GERMtec Compact K to oczyszczacz stacjonarny pracujący strefowo w pomieszczeniu lub izolatorium medycznym.

Urządzenia zostało zaprojektowane do pracy automatycznej, samodzielnie jako wolnostojące.

Rozwiązanie zapewniające eliminację drobnoustrojów i cząstek stałych z powietrza znajdującego się w wybranych strefach budynku bądź pomieszczeniach.

Dedykowany w szczególności do zastosowań medycznych w pomieszczeniach o potrzebie podwyższonej sterylności.

Oczyszczacz zasysa powietrze z pomieszczenia górną kratką uzdatnia je i nawiewa z powrotem do pomieszczenia poprzez dolne wyloty kierunkowe.

Skuteczność filtracji wynosi 99,99% dla zanieczyszczeń o wielkości do PM1,0. To dzięki zastosowaniu materiałów filtracyjnych klasy HEPA oraz sekcji naświetlania UV-C.

Przeznaczenie

Oczyszczacz jest przeznaczony do strefowego zastosowania w pomieszczeniach: gabinety medyczne zabiegowe, biura, apartamenty mieszkalne, strefy clean room, śluzy, pomieszczenia laboratoryjne i produkcyjne; pomieszczenia do 60 m2.

Korzyści płynące z użytkowania oczyszczacza to: usuwanie zanieczyszczeń i patogenów z powietrza, poprawa samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu, zwiększenie jakości powietrza w budynku.

Dane Techniczne
ModelGERMtec Compact K
Lokalizacja oczyszczaczaStrefowo wolnostojące
do obsługi danego pomieszczenia
Wielkość filtrowanych cząstekod 1.0µm wzwyż
Skuteczność filtracji99,95%
Wydajność przepływu powietrza0-400 m3/h
Zasilanie230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy215 W
Masa35 kg
Poziom hałasu22 - 45 dB
Opór przepływu240 - 570 Pa
Ilość stopni filtracji3
Wentylator wspomagający przepływTAK
Komora wolnego przepływu z przepustnicą BYpassNIE
Tryby pracy

AUTO – intensywność filtracji stopniowana i dostosowana do aktualnego stężenia cząstek PM

MANUAL – ręczne załączenie filtracji

OFF – wyłączenie pracy

Ilość biegów wentylatora w trybie ręcznym5
Zasada regulacji wydatkiem wentylatoraStały strumień powietrza bez względu na stan zabrudzenia filtrów
Kontrola cząstek stałych PMTAK, 1.0µm; 2.5µm; 10.0µm
Kontrola zabrudzenia filtrówTAK, każdy indywidualnie

Wymiary
//www.thermo.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/GERMtec-Compact-K-gabaryty.png
ModelWYMIAR AWYMIAR BWYMIAR H
mmmmmm
Compact Kb.db.db.d

Sterowanie

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany panel sterujący za pośrednictwem którego można kontrolować urządzenie.

COMPACT K

//www.thermo.com.pl/wp-content/uploads/2020/08/panel-sterowania-compact-r-i-compact-k.png
L.pOpis
1Dioda sygnalizująca poprawność zasilania
2Dioda sygnalizująca dobry stan filtrów
33 Dioda sygnalizująca alarm zużycia filtrów
4Dioda sygnalizująca wybór trybu pracy AUTO

55 Dioda sygnalizująca włączenie pracy urządzenia ON

6Dioda sygnalizująca wyłączenie pracy urządzenia OFF
7Przycisk MODE wyboru trybu pracy
8Dioda sygnalizująca łączność z innymi urządzeniami
THERMOtec

Po zastosowaniu dodatkowego modułu MODbus możliwe jest również podłączenia oczyszczacza do systemu BMS.

Urządzeniem można sterować również za pomocą wbudowanego wyjścia AUX wykorzystując sygnały cyfrowe i styki bezpotencjałowe.

Montaż - przykłady zastosowania

Urządzenie wyposażone jest w mobilną podstawę z 4 gumowymi kółkami. Ułatwia to przemieszczanie oczyszczacza po płaskich powierzchniach. Lokalizacja centralnie w filtrowanym pomieszczeniu.

Dokumenty do pobrania
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
Ulotka i cennik 2021 - GERMtec Compact K
2 MB