GERMtec Compact N

Precyzyjne usuwanie bakterii i wirusów

Rozwiązanie dedykowane dla użytkowników oczekujących eliminacji najdrobniejszych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Urządzenie usuwa z powietrza cząstki stałe o wielkości od PM1,0 oraz dezynfekuje powietrze ze składowych biologicznych tj. grzyby, pleśnie i wirusy.

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

Urządzenie zaprojektowane do zastosowań specjalistycznych w celu usuwania drobnoustrojów z powietrza. Rozwiązanie dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach lub instalacjach o przeznaczeniu septycznym. Moduł zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie wielkości cząstki minimum 1,0 um.

skonfiguruj urządzenie zapytaj o produkt

Opis

GERMtec Compact N to oczyszczacz stacjonarny pracujący strefowo do montażu w instalacjach wentylacyjnych. Zapewnia filtrację lotnych cząstek stałych z powietrza na poziomie PM 1,0.

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy samodzielnej, automatycznej. Jest przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych na odcinkach nawiewnych dostarczających stały strumień powietrza do pomieszczeń docelowych.

Oczyszczacz zasysa powietrze poruszające się instalacją, uzdatnia je i wtłacza do dalszego odcinka instalacji. Rozwiązanie zapewniające eliminację lotnych cząstek stałych z powietrza nawiewanego przez instalacje wentylacyjne i rekuperacyjne.

Skuteczność filtracji wynosi 99,99% dla zanieczyszczeń o wielkości do PM1,0. To dzięki zastosowaniu materiałów filtracyjnych klasy HEPA.

Przeznaczenie

Oczyszczacz jest przeznaczony do strefowego zastosowania w obiektach tj.: szpitale i gabinety lekarskie, przedszkola, szkoły, uczelnie, budynki użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe; pomieszczenia do 60m2

Korzyści płynące z użytkowania oczyszczacza to: usuwanie zanieczyszczeń i patogenów z powietrza, poprawa samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu, zwiększenie jakości powietrza w budynku.

Dane Techniczne
ModelGERMtec Compact N
Lokalizacja oczyszczaczaStrefowo do instalacji
na kanale nawiewnym lub recyrkulacyjnym
Wielkość filtrowanych cząstekod 1.0µm wzwyż
Skuteczność filtracji99,95%
Wydajność przepływu powietrza400 m3/h
Zasilanie230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy210 W
Masa30 kg
Poziom hałasu22 - 45 dB
Spręż dyspozycyjny180 Pa
Ilość stopni filtracji3
Wentylator wspomagający przepływTAK
Komora wolnego przepływu z przepustnicą BYpassNIE
Tryby pracy

AUTO – automatyczne załączenie wentylatora i filtracji po przekroczeniu progu stężenia cząstek PM

ON – tryb ciągłej filtracji przy stałej nastawie pracy wentylatora

OFF – wyłączenie pracy

Ilość biegów wentylatora w trybie ręcznym1
Zasada regulacji wydatkiem wentylatoraStały strumień powietrza bez względu na stan zabrudzenia filtrów
Kontrola cząstek stałych PMTAK, 1.0µm; 2.5µm; 10.0µm
Kontrola zabrudzenia filtrówTAK, sumarycznie

Wymiary
//www.thermo.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/GERMtec-Compact-N-gabaryty.png
ModelWYMIAR AWYMIAR BWYMIAR L
mmmmmm
Compact N640300780

Sterowanie

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany panel sterujący za pośrednictwem którego można kontrolować urządzenie.

COMPACT N

//www.thermo.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/panel-sterowania-compact-i-compact-n.png
L.pOpis
1Dioda sygnalizująca poprawność zasilania
2Dioda sygnalizująca dobry stan filtrów
33 Dioda sygnalizująca alarm zużycia filtrów
4Dioda sygnalizująca wybór trybu pracy AUTO

55 Dioda sygnalizująca włączenie pracy urządzenia ON

6Dioda sygnalizująca wyłączenie pracy urządzenia OFF
7Przycisk MODE wyboru trybu pracy
8Dioda sygnalizująca łączność z innymi urządzeniami
THERMOtec

Po zastosowaniu dodatkowego modułu MODbus możliwe jest również podłączenia oczyszczacza do systemu BMS.

Urządzeniem można sterować również za pomocą wbudowanego wyjścia AUX wykorzystując sygnały cyfrowe i styki bezpotencjałowe.

Montaż - przykłady zastosowania

Schemat posadowienia i montażu oczyszczacza GERMtec Compact N.

Urządzenie zalecamy by zainstalować na odcinku nawiewnym za centralą wentylacyjną a przed elementami dystrybucyjnymi powietrza tj. anemostatami i kratkami.

Dokumenty do pobrania
Nazwa dokumentu
Rozmiar pliku
Pobierz
Ulotka i cennik 2021 - GERMtec Compact
2 MB